Opgaver

Belægning

Ejendomsservice

Klimatilpasning

Kloakmester i Randers, Hobro og Viborg

Snerydning i Randers

Vedligeholdelse af grønne områder i Randers