Klimatilpasning

Klimatilpasning

Skal du klimasikre din virksomhed eller forening? Så lad JBN Anlæg hjælpe dig. I Danmark har vi de seneste år oplevet flere og flere skybrud, længerevarende regn og oversvømmelser grundet klimaforandringerne. Derfor kan det som virksomhed være en god idé at klimatilpasse sine udearealer. Vi tilbyder klimatilpasning for erhverv, grundejerforeninger og boligforeninger samt det offentlige i Randers, Aarhus og på Djursland.

Vi udfører

Hos JBN Anlæg udfører vi blandt andet klimatilpasning i form af LAR-løsninger og oprensning af regnvandsbassiner. For at undgå slam og vækster skal regnvandsbassiner oprenses hvert 7. år, hvor vi opgraver eller oppumper bundsediment.

Har du brug for lokal afledning af regnvand tilbyder vi LAR-løsninger, hvor regnvandet afledes ved nedsivning i regnbede. Når man afleder med LAR, er der mange overvejelser, der skal tages stilling til i forhold til løsningsform og plantevalg, da der kommer mineraler. Vi ved, hvad der er godt og mindre godt til formålet, og vi står altid klar med vores professionelle vejledning.

Klimatilpas din virksomhed i dag

Forebyg og klimatilpas din virksomhed eller forening allerede i dag. Kontakt os på jbn@jbnanlaeg.dk eller 44 11 39 00, og lad os tage en uforpligtende snak om opgaven.

Vi sørger for al udvendig vedligeholdelse hele året rundt

Kontakt os via telefon, så kan vi aftale nærmere hvilken service vi skal yde for dig.